بلاگ / بایگانی نویسنده «amirrezak»

۲۹ تیر ۱۴۰۱

چیستی و مقدمه ای بر HTML

HTML چیست؟ HTML یک زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است. اسکلت و پایه تمامی سایت …